Aruba

De geschiedenis van Aruba

Aruba is een klein eiland gelegen in de Caribische Zee, voor de kust van Venezuela. Het heeft een geschiedenis die teruggaat tot meer dan vierhonderd jaar, met invloeden van verschillende culturele en sociale stromingen die de stroom hebben vormgegeven. De geschiedenis van Aruba kan worden verdeeld in vier grote periodes: prehistorie, Nederlanderse kolonisatie, Amerikaanse kolonisatie en hedendaagse Aruba. Hieronder worden deze periode in meer detail besproken.

De geschiedenis van Aruba gaat terug tot meer dan vier eeuwen geleden, toen verschillende indianenstammen het eiland bewoonden. Deze indianenstammen stammen waarschijnlijk af van de Arowakken, die over het hele Caribische gebied verspreid waren. Aruba heeft ook Italiaanse, Joodse en Portugese invloeden ontvangen, waardoor de geschiedenis van het eiland complex is.

ARUBA TIJDENS DE NEDERLANDSE PERIODE

In 1636 werd Aruba door Nederlandse verkenners ontdekt en werd het als Nederlandse kolonie beschouwd. Vanaf dat moment werd Aruba het toneel van verschillende conflicten tussen de Nederlanders en de inheemse bevolking.In 1634 begon de Nederlanders met de kolonisatie van het eiland.

DE TWINTIGSTE EEUW OP ARUBA

In de twintigste eeuw was Aruba sterk verbonden met de Verenigde Staten. In 1916 werd Aruba officieel een Nederlandse Antilliaanse kolonie en in 1954 werd het een autonome provincie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ook op het gebied van de economie ontwikkelde Aruba zich sterk. In de jaren zestig en zeventig werd er gebouwd aan basisinfrastructuur, waardoor meer toeristen naar het eiland trokken.

CONCLUSIE

De geschiedenis van Aruba is een complex geheel van invloeden uit verschillende culturen. Vanaf de prehistorie tot de hedendaagse Aruba, het eiland is getekend door nederlanders, Spanjaarden, Italianen, Joden, Amerikanen en andere culturele en sociale stromingen. In de twintigste eeuw werd Aruba sterk verbonden met de Verenigde Staten en ontwikkelde het zich economisch sterk. Aruba heeft een levendige en rijke geschiedenis die de moeite waard is om te leren over.

Aruba heeft een lange geschiedenis met tal van diverse culturen en invloeden. Het eiland is eeuwenlang veranderd, steeds met als basis de Arowakken, die al meer dan 1000 jaar op het eiland wonen. In 1499 arriveerden de Spanjaarden, die het eiland en de mensen domineerden tot de 19e eeuw. De economie groeide door de invoer van slaven en de landbouw.

Halverwege de 19e eeuw begonnen Nederlandse handelaren Aruba te verkennen en in 1886 werd het eiland formeel bezet. Een van de grootste veranderingen die plaatsvonden, was de verbinding met de Verenigde Staten. In 1916 werd de olieindustrie opgericht, die de veranderingen in de 20e eeuw beïnvloedde.

Na de Tweede Wereldoorlog begon de Arubaanse economie sterk te groeien, onder andere door toerisme. Het begin van de jaren 1990 markeerde de veranderingen die plaatsvonden toen Aruba haar autonome bestuur kreeg binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd Aruba sterk verbonden met de Verenigde Staten en ontwikkelde het zich economisch sterk. Onder invloed van de VS en de Nederlanders ontstond de rijke geschiedenis van Aruba waarvan we vandaag de dag kunnen genieten. Wil je meer weten over de geschiedenis van Aruba, bezoek dan een van de vele historische sites en musea om deel te nemen aan de geschiedenis van het eiland.

Aruba is een klein eiland in de Nederlandse Antillen. Het eiland is al eeuwenlang een bron van inspiratie en schoonheid voor vele generaties. Aruba heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de oudheid.

Het eiland kent zijn oorsprong met de oorspronkelijke bewoners, de Arawak Indianen. In de 15e eeuw begonnen de Spanjaarden de streek te bevolken, maar het eiland bleef in handen van de Arawak Indianen. In de 16e eeuw gingen de Nederlanders Aruba bezetten en de kolonie werd een officiële Nederlandse kolonie.

In 1797 verkocht de Nederlandse regering Aruba aan de Verenigde Staten. Aruba werd echter snel door Spanje teruggegeven. In 1816 werd Aruba een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en het land bleef de komende decennia onder Nederlandse controle.

In de 20e eeuw begon Aruba te profiteren van het toerisme. In 1997 werd Aruba een zelfbestuurd land bij het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba heeft vele gelukkige momenten in de geschiedenis gekend, waarvan we vandaag de dag nog steeds kunnen genieten. Om meer te weten te komen over de geschiedenis van Aruba, bezoek dan een van de vele historische sites en musea om deel te nemen aan de geschiedenis van het eiland.

You may also like...